Linkit

 

IL
Insinööriliitto on insinöörien koulutuksellisiin, ammatillisiin ja työelämän tavoitteisiin erikoistunut edunvalvoja ja akavalainen vaikuttaja.
Insinööriliitto kehittää suomalaista yhteiskuntaa, vaikuttaa kansainvälisesti, luo yksilölle menestymisen edellytyksiä sekä tuottaa jäsenkunnalle korkeatasoisia palveluja.
Insinööriliiton vaikuttavuus perustuu jäsenkunnan asiantuntemukseen ja tavoitteelliseen toimintaan.
 
IOL
Insinööriopiskelijaliitto on insinööriopiskelijoiden ammatillinen etujärjestö ja Insinööriliiton suurin jäsenjärjestö. IOL:n tehtävänä on ajaa insinööriopiskelijoiden etua. Päätoiminta-alueita ovat insinöörikoulutus, insinööriopiskelijakulttuuri ja työelämävalmiuksien kehittäminen.
 
CentrIO
Kokkolan insinööriopiskelijat centrIO ry on Kokkolan Tekniikan yksikössä toimiva Insinööriopiskelijoiden etuja ajava yhdistys.
Toimimme opiskelijoiden edunvalvojina tiiviissä yhteistyössä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n ja Insinööriliitto IL ry:n kanssa.
CentrIO ry on yksi Insinööriopiskelijaliiton 23 paikallisyhdistyksestä. Insinööriopiskelijaliittoon kuuluu kokonaisuudessaan n. 17 000 insinööriopiskelijaa.
 
IAET
Työttömyyskassa on perustettu vuonna 1969. Kassaan kuuluu yli 197 000 korkeasti koulutettua ylempää toimihenkilöä tai vastaavassa asemassa olevaa virkamiestä pääasiassa akavalaisten järjestöjen vakuuttamina.
IAET-kassa on kooltaan Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa. IAET-kassa maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia: työttömyyden ajalta ansiopäivärahaa, työttömän omaehtoisen opiskelun ajalta koulutuspäivärahaa, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta koulutustukea ja vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta.
 
AYT
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa - AYT on sosiaali- ja terveysministeriön rekisteröimä työttömyyskassa. AYT on tarkoitettu kaikille yrittäjille toimialasta ja yritysmuodosta riippumatta. AYT ei ole liitto, eikä se toimi minkään liiton yhteydessä vaan itsenäisenä työttömyyskassana.
 
JATKK

Julkisten alojen teknisten työttömyyskassa perustettiin 27.3.1985, kun Kuntien Teknillisten työttömyyskassa sulautui Valtion Teknillisten työttömyyskassaan. Valtion teknillisten työttömyyskassa oli perustettu 10.1.1979.

 

Lehtijutut KSI:istä :

Keski Pohjanmaa 18.5.2022